Χρήσιμες Πληροφορίες για την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Άιτησης Εγγράφων

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Άιτησης Εγγράφων του γραφείου πρωτοκόλλου σας δίνει τη δυνατότητα να αιτηθείτε έγγραφα διαδικτυακά, και να τα λάβετε χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθείτε το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.


Περιεχόμενα:
 1. Ενδεικτικοί Τύποι Αιτήσεων
 2. Πληροφορίες Γραφείου Πρωτοκόλλου / Επικοινωνία
 3. Ταυτοποίηση
 4. Εξουσιοδότηση
 5. Φάσεις Διεκπεραίωσης ΑιτήσεωνΕνδεικτικοί Τύποι Αιτήσεων

Μπορείτε να αιτηθείτε έγγραφα όπως:
 1. Βεβαίωση Νοσηλείας / Ιατρική Γνωμάτευση: αν έχετε νοσηλευθεί σε κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου)
  Εκτιμώμενος Χρόνος Διεκπεραίωσης: Εξαρτάται από το τμήμα (κλινική) που εκδίδει τη βεβαίωση

 2. Βεβαίωση - Πιστοποιητικό επίσκεψης Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Επείγοντα - ΤΕΠ)
  Εκτιμώμενος Χρόνος Διεκπεραίωσης: 3 εργάσιμες ημέρες

 3. Βεβαίωση Εξόδων Νοσηλείας αν χρειάζεστε βεβαίωση εξόδων νοσηλείας που κατέβαλλε το ασφαλιστικό ταμείο σας,
  Εκτιμώμενος Χρόνος Διεκπεραίωσης: Εξαρτάται από την παλαιότητα του εξιτηρίου

 4. Αντίγραφο Φακέλου Νοσηλείας αν χρειάζεστε αντίγραφα του ιατρικού φακέλου σας. Οι εξετάσεις που είναι σε μορφή φιλμ επιστρέφονται (δίνονται μόνον δανεικές).


Πληροφορίες Γραφείου Πρωτοκόλλου / Επικοινωνία

Ώρες Κοινού Γραφείου Πρωτοκόλλου: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00 - 14:30
Τηλέφωνο: 2313 32 31 30
Fax: 2310 685 110

Ταυτοποίηση

Προκειμένω να λάβετε οποιοδήποτε έγγραφο από το νοσοκομείο μας, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση του αιτούντος


Εξουσιοδότηση

Αν ο αιτών την βεβαίωση δεν ταυτίζεται με τον ασθενή, θα πρέπει ο αιτών να προσκομίσει σχετική εξουσιοδότηση του ασθενή. Η προσκόμιση της εξουσιοδότησης θα πρέπει να γίνει είτε κατά την παραλαβή, είτε μέσω φαξ μετά υποβολή της αίτησης.
Στην περίπτωση που η βεβαίωση αφορά θανόντα, τότε επικοινωνήστε με το γραφείο πρωτοκόλλου, αφού υποβάλλετε πρώτα την αίτηση σας ηλεκτρονικά.


Φάσεις Διεκπεραίωσης Αιτήσεων

Η διεκπεραίωση μιας υποβληθείσας αίτησης χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες φάσεις:

Φάση 1η: Κατάθεση
Η αρχική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αίτηση σας με το που την καταθέτετε.
Αν στην αίτηση σας έχετε επιλέξει να σας αποσταλεί το αποτέλεσμα μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς, θα πρέπει σε αυτό το σημείο να μας αποστείλετε επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση ταυτοποίησης.


Φάση 2η: Παραλαβή & Προώθηση προς διεκπεραίωση
Στην φάση αυτή η αίτηση σας έχει παραληφθεί απο το γραφείο Πρωτοκόλλου, έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και έχει προωθηθεί προς διεκπεραίωση προς το κατάλληλο τμήμα.


Φάση 3η: Έτοιμη προς παραλαβή / Έτοιμη προς αποστολή
Η αίτηση σας είναι έτοιμη να την παραλάβετε ή να σας αποσταλεί (ανάλογα με την επιλογή σας κατά την κατάθεση της αίτησης)


Φάση 4η: Παραλήφθηκε / Απεστάλη
Η βεβαίωση σας είτε παραλήφθηκε είτε σας απεστάλη (ανάλογα με την επιλογή σας κατά την κατάθεση της αίτησης)