Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπστήριξη χρηστών στη διεύθυνση tei.papageorgiou.hospital@gmail.com

Υποστήριξη χρηστών μέσω τηλεφώνου δεν παρέχεται.